Strona Główna
Kto jest kim
Wtorek, 11 grudzień 2018 r.

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY 15 GBZ

płk Bogdan Rycerski

tel. 261 335 201

 

SZEF SZTABU 15 GBZ

ppłk Jarosław PLEWA
tel. 261 335 912

 

SZEF SZKOLENIA 15 GBZ

ppłk Adam KONIUK

tel. 261 335 202

 

SZEF SEKCJI WYCHOWAWCZEJ

mjr Dariusz MAŚNIK

tel. 261 336 222

 

OFICER PRASOWY

cz.p.o. kpt. Anna BIELAK-PESTKA

tel. 261 335 215

 

REFERENT PRAWNY

por. Kamil WOJCIECHOWSKI

te. 261 335 218

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

mjr Ewelina MACHURA

tel. 727040265