Strona Główna
Historia Brygady
Wtorek, 11 grudzień 2018 r.

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana

im. Zawiszy Czarnego

HISTORIA

W 1990 roku w Giżycku, na bazie rozformowanych 2 „Berlińskiego” Pułku Zmechanizowanego oraz 11 Pułku Czołgów, powołany został 2 Pułk Zmechanizowany. W 1993 roku pułk przeszedł w podporządkowanie 15 Dywizji Zmechanizowanej.

 Zgodnie z :

Ø  Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 086 Org. z dn.27.10.1993r.

Ø  Zarządzeniem Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego  nr 028 Org. z dn.03.12.1993r.

Ø  Zarządzenia Dowódcy 15 Dywizji Zmechanizowanej nr 025 z dn. 21.12.1993r.

Ø  Rozkazem Dowódcy 15 Dywizji Zmechanizowanej nr 025 z dn. 21.12.1993r.

w sprawie reorganizacji jednostek wojskowych 15 Dywizji Zmechanizowanej w okresie od 01.01.1994r do 31.12.1994r.

- na bazie rozformowanego 2 Pułku Zmechanizowanego przystąpiono do organizacji i rozwijania 15 Brygady Zmechanizowanej,

 

Brygadę podporządkowano 15-tej Warmińsko-Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Władysława Jagiełły, która wchodziła w skład związków taktycznych i oddziałów Warszawskiego Okręgu Wojskowego.

 

15 lipca 1995r.-Decyzją MON NR 101/MON z dnia 14 lipca 1995r. nadano 15 Brygadzie Zmechanizowanej  nazwę wyróżniającą „GIŻYCKA”  oraz  imię Zawiszy CZARNEGO i ustanowiono datę Dorocznego Święta na dzień 15 lipca na pamiątkę bitwy grunwaldzkiej. Brygada otrzymała również sztandar ufundowany przez społeczeństwo ziemi giżyckiej.
15 lipca 1995r. na Polach Grunwaldu żołnierze brygady otrzymali swój sztandar który został wręczony przez Szefa Sztabu Generalnego gen. broni Tadeusza WILECKIEGO. Sztandar poświęcił biskup polowy WP Leszek Sławoj GŁÓDŹ, arcybiskup SAWA i księża innych wyznań.

15.07.2015 r. Poświecenie Sztandaru - biskup polowy WP Leszek Sławoj GŁÓDŹ, arcybiskup SAWA i księża innych wyznań

15.07.1995 r. Dowódca 15 GBZ płk Ireneusz RYDZYŃSKI odbiera sztandar z rąk Szefa Sztabu Generalnego gen. broni Tadeusza WILECKIEGO podczas uroczystości na Polach Grunwaldu

15.08.1995r.- Powitanie sztandaru 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej  im. Zawiszy Czarnego – plac apelowy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

15.08.1995r-Prezentacja sztandaru 15 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej         im. Zawiszy Czarnego przed frontem pododdziałów na placu apelowym.

 21 czerwca 2000r w wyniku rozformowania 15 Dywizji Zmechanizowanej 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana  została podporządkowana 1  Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. Na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego otrzymała nowy numer jednostki wojskowej – 3797.


W wyniku kolejnych zmian strukturalnych 1 Stycznia 2001r. po rozformowaniu 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancernej  im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana  przejęła kompleks koszarowy w Orzyszu.                                                                             

Kompleks koszarowy 15 GBZ-Orzysz

W dniu 10 października 2001 roku 15 Giżycką Brygadę Zmechanizowaną podporządkowano bezpośrednio dowódcy 1 Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy.
Następnie na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr 07 z dnia 12.02.2004 roku brygadę, z dniem 11 marca 2004 roku, włączono w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka.      

Na podstawie Decyzji MON Nr Z-6/Org./P1 z dnia 15.02.2011 roku, w dniu 22 marca 2011 roku dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej został podporządkowany 15 Mazurski Batalion Saperów w Orzyszu.