Strona Główna
Start
Środa, 17 październik 2018 r.
Klub Wojskowy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

zaprasza

 

żołnierzy zawodowych i pracowników wojska wraz z rodzinami,

seniorów, dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe nie związane z wojskiem

pragnących skorzystać z możliwości aktywnego i kreatywnego spędzenia wolnego czasu

do udziału w zajęciach organizowanych przez: 

 
Koła i sekcje zainteresowań
Bibliotekę
Stowarzyszenia
Związki kombatanckie

 

     Rozwijamy zdolności artystyczne i manualne, przygotowujemy uczestników do prezentacji swoich osiągnięć podczas festiwali, przeglądów oraz konkursów.

 

Kierownik Klubu: mgr Agata NAGÓRSKA – tel. 261 335 590

Starszy instruktor: Marzena KEMBROWSKA

Starszy operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych: Wiesław MISZTAL