Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
Piątek, 29 kwiecień 2016 r.

 

ZAWSZE GOTOWI

 

15 Brygada Zmechanizowana została utworzona w 1994 roku
na bazie stacjonującego w Giżycku 2 Pułku Zmechanizowanego,
którego rodowód sięga 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 101 z dnia 14 lipca 1995 roku
przejęła nazwę wyróżniającą „Giżycka” i imię „Zawiszy Czarnego”.

 

 

 

 

 

 

    ZOSTAŃ ZAWISZAKIEM - DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI