Strona Główna
Batalion dowodzenia
Niedziela, 22 lipiec 2018 r.

 

 

 

PRZEZNACZENIE BATALIONU 

 

 

 

Batalion dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej jest pododdziałem bezpośrednio podporządkowanym dowódcy brygady. Do jego głównych zadań należy organizacja i utrzymanie sprawności systemów dowodzenia i łączności zabezpieczających funkcjonowanie dowództwa brygady. Zadanie to batalion realizuje zarówno w warunkach garnizonowych, w czasie ćwiczeń, w czasie akcji kryzysowych, jak i w warunkach bojowych. Batalion dowodzenia 15 Brygady Zmechanizowanej kultywuje tradycje 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. Współpracuje z Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3-go Strzelców Konnych. Decyzją nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. został wprowadzony proporzec rozpoznawczy Dowódcy Batalionu Dowodzenia.

                                       
 

 

Wójt oraz Społeczeństwo Gminy Adamów ufundowało replikę historycznego sztandaru Pułku 3-go Strzelców Konnych dla batalionu dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Uroczystość odbyła się 2 października w Woli Gułowskiej podczas  obchodów 77. rocznicy ostatniej bitwy kampanii wrześniowej stoczonej na naszym terenie przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” dowodzoną przez gen. F. Kleeberga. Po wręczeniu sztandaru odbyła się Rewia Kawalerii Ochotniczej oraz pokazy musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy z Giżycka. Sztandar wręczył ostatni żyjący żołnierz pułku ppłk Zbigniew Makowiecki.

 

 

 

 

 

 

Dowódca batalionu dowodzenia

ppłk Wojciech ŁĄCZYŃSKI

 

                    

Podpułkownik Wojciech Łączyński szlify oficerskie zdobywał w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, którą ukończył w 1988 roku. Lata 1988 – 1994 spędził w Olsztynie. Pierwsze stanowisko, dowódcy plutonu radiowego, objął w 1988 roku w 14 Mazurskiej Brygadzie Wojsk Obrony Wewnętrznej. Na tym samym stanowisku, w latach 1998 - 1992 służył w 14 Mazurskim Pułku Ochrony Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA. Następnie, przez prawie 2 lata pełnił obowiązki oficera sekcji S – 6 w 46 Bazie Materiałowo – Technicznej. Jako starszy oficer wydziału łączności służył blisko rok czasu w 15 Dywizji Zmechanizowanej. W latach 1994 – 1998 pełnił obowiązki szefa łączności pułku w 9 pułku artylerii w Bartoszycach. W 1998 roku 9 pułk artylerii zmienił na 20 Brygadę Zmechanizowaną również w Bartoszycach, gdzie objął obowiązki kierownika sekcji łączności, a następnie szefa sekcji S-6. W 20 Brygadzie służył do końca czerwca 2006 roku. W lipcu 2006 roku został zastępcą dowódcy batalionu dowodzenia w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 2011 – 2012 brał udział w X Zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Z dniem 1 października 2015 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu dowodzenia w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej i awansowany do stopnia podpułkownika.Zastępca dowódcy - szef sztabu batalionu dowodzenia

mjr Marcin KOBIELSKIMajor Marcin Kobielski urodził się 7 grudnia 1973 roku w Zgorzelcu. Służbę wojskową rozpoczął w 1993 roku jako podchorąży w Wyższej  Szkole Oficerskiej  Wojsk Łączności w Zegrzu, na kierunku Eksploatacja Systemów Łączności. Pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu  objął w 1997 roku w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W 2000 roku awansowany został do stopnia porucznika i wyznaczony na stanowisko dowódcy kompanii. W 2003 awansowany do stopnia kapitana. Z dniem 28 listopada wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu szefa sztabu batalionu dowodzenia i tym samym awansowany do stopnia majora.

Ukończył Bałtycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Koszalinie, na kierunku pedagogika oraz  studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.