Strona Główna
1 batalion zmechanizowany
Czwartek, 19 październik 2017 r.

 

 

 

   

 

PRZEZNACZENIE BATALIONU

 

1 batalion zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich jest zasadniczym pododdziałem bojowym 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej podporządkowanym bezpośrednio Dowódcy Brygady. Przeznaczony jest do prowadzenia działań bojowych w pierwszym rzucie brygady. Batalion utrzymuje gotowość do podjęcia działań bojowych oraz jest w gotowości do wydzielenia sił i środków do udziału w sytuacjach kryzysowych.

 

 

 

 

 

 

 

Dowódca 1 batalionu zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich

ppłk Leszek Flis


Podpułkownik Leszek Flis służbę wojskową rozpoczął w 1990 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Pierwsze stanowisko służbowe  dowódcy plutonu czołgów objął w 1994 roku w 4 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Orzyszu. Rok później został wyznaczony na stanowisko dowódcy kompanii czołgów, w 1998 roku mianowany na stopień porucznika, na stopień kapitana w 2002 roku. W latach 2003 – 2008 służył w Litewsko – Polskim Batalionie Sił Pokojowych w Orzyszu kolejno na stanowiskach zastępcy dowódcy i dowódcy kompanii zmechanizowanej. W latach 2008 – 2010 związany z Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu, gdzie służył na stanowisku instruktor w Zespole Szkoleniowo – Sprawdzającym. Na przełomie lat 2008 - 2009 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie na stanowisku dowódca kompanii zmotoryzowanej. W latach 2010 – 2012  studiował na kierunku Dowodzenie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W sierpniu 2012 roku awansowany do stopnia majora, wyznaczony na stanowisko Specjalisty w Centrum Planowania Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. W 2014 roku, po ukończeniu studiów podyplomowych w AON awansowany na stopień podpułkownika objął obowiązki Starszego Specjalisty w Pionie Planowania Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od stycznia 2017 roku związany z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, gdzie objął obowiązki dowódcy 1 batalionu zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich w Orzyszu.

 

 

 

 

Zastępca dowódcy - szef sztabu 1 batalionu zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich

mjr Robert Chupka

 

Major Robert Chupka służbę wojskową rozpoczął w 1998 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Pierwsze stanowisko służbowe, jako dowódca plutonu, objął w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 2005 – 2008 pełnił obowiązki oficera sekcji rozpoznania. Na przełomie 2006 i 2007 roku w ramach PKW Irak uczestniczył w misji poza granicami kraju, gdzie pełnił obowiązki starszego oficera w zespole szkoleniowym. W styczniu 2009 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy kompanii w 2 batalionie zmechanizowanym i pozostał na nim do kwietnia 2014 roku. Na przełomie 2011/2012 ponownie objął stanowisko starszego oficera w zespole szkoleniowym, tym razem w ramach X zmiany PKW Afganistan. Wiosną 2014 roku został wyznaczony na stanowisko oficera w sekcji operacyjnej brygady. Od lutego 2017 roku wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy - szefa sztabu 1 batalionu zmechanizowanego, awansowany do stopnia majora.