Strona Główna
Dywizjon przeciwlotniczy
Niedziela, 22 lipiec 2018 r.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PRZEZNACZENIE BATALIONU

Dywizjon przeciwlotniczy jest pododdziałem wsparcia, bezpośrednio podporządkowanym Dowódcy 15 Brygady Zmechanizowanej, przeznaczonym do realizacji zadań w zakresie osłony i obrony przeciwlotniczej elementów ugrupowania bojowego brygady. Dywizjon przeciwlotniczy jest pododdziałem taktyczno - ogniowym, przeznaczonym do bezpośredniej osłony elementów ugrupowania bojowego brygady na polu walki przed uderzeniami z powietrza. Zadaniem dywizjonu jest zwalczanie samolotów, śmigłowców i środków bezpilotowych lecących ze wszystkich kierunków na małych i średnich wysokościach.

 


 

Dowódca dywizjonu przeciwlotniczego

ppłk Mariusz Braciszewski

 

 

 

Podpułkownik Mariusz Braciszewski służbę wojskową rozpoczął w 1993 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu dowodzenia w dywizjonie przeciwlotniczym objął w 1997 roku w 4 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Orzyszu. Rok później został wyznaczony na stanowisko dowódcy baterii przeciwlotniczej, a w 2000 roku mianowany na stopień porucznika.

W latach 2001 - 2013 służył w 15 Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku kolejno na stanowiskach dowódcy baterii przeciwlotniczej, dowódcy kompanii remontowej, szefa logistyki 2 batalionu zmechanizowanego. Następnie na kolejnych stanowiskach w sztabie 15 Brygady Zmechanizowanej tj. oficera sekcji S-3, szef służby sekcji materiałowej logistyki 15 BZ, a także oficera sekcji S-4. Na stopień kapitana mianowany w 2003 roku. W roku 2007 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w ramach XXVII zmiany UNDOF na Wzgórzach Golan. Na przełomie lat 2008 - 2009 służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie na stanowisku szefa sekcji w FOB WARRIOR. Kolejne doświadczenia zdobywał w latach 2011 - 2012 służąc ponownie w Afganistanie w ramach operacji ISAF jako oficer sekcji, a następnie Komendant największej polskiej bazy w Afganistanie – FOB GHAZNI. W sierpniu 2013 awansowany do stopnia majora i wyznaczony na stanowisko Specjalisty w Oddziale Działań Bieżących Zarządu Operacyjnego J-3 Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w szeregach którego przesłużył 4 lata.

W latach 2013 - 2014 ukończył studia podyplomowe na kierunku Przywództwo Wojskowe i Komunikacja na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Na przełomie 2016 i 2017 roku skierowany na kurs kwalifikacyjny na stopień podpułkownika do Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie. Po ukończeniu którego, w dniu 2 maja wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej do objęcia obowiązków dowódcy dywizjonu przeciwlotniczego w 15 Brygadzie Zmechanizowanej i awansowany na stopień podpułkownika.

 

 
 

 

Zastępca dowódcy - szef sztabu dywizjonu przeciwlotniczego

mjr Robert Borowy

 

 

 

Major Robert Borowy jest absolwentem Wojskowej Technicznej w Warszawie, którą ukończył w 1998 roku promowany na pierwszy stopień oficerski. Pierwszym stanowiskiem służbowym był oficer operacyjny w 4 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Orzyszu. Od 2000 roku nierozerwalnie związany z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. W 2001 roku awansowany na porucznika kolejno zajmował stanowiska dowódcy plutonu, oficera operacyjnego, szefa sekcji. W 2007 roku wyznaczony na stanowisko dowódcy baterii przeciwlotniczej awansował na kapitana. W latach 2012-2016 pełnił obowiązki szefa sekcji operacyjnej w dywizjonie przeciwlotniczym. Na przełomie lat 2015-2016 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Republice Kosowa i Byłej Republice Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie na stanowisku dowódca grupy. W lipcu 2016 roku objął obowiązki zastępcy dowódcy dywizjonu – szefa sztabu dywizjonu przeciwlotniczego w 15GBZ awansując do stopnia majora.