Strona Główna
Kompania rozpoznawcza
Niedziela, 22 lipiec 2018 r.

  

 

 

 

PRZEZNACZENIE KOMPANII

Kompania rozpoznawcza 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej  jest pododdziałem bezpośrednio podporządkowanym dowódcy brygady. Do jej głównych zadań należy wydzielenie sił i środków przeznaczone do dozorowania obszaru, prowadzenia działań rozpoznawczych i wykrywania obiektów przeciwnika. Ponadto zdobywanie (pozyskiwanie) i dostarczanie informacji o przeciwniku, terenie, sytuacji skażeń i warunkach hydrometeorologicznych niezbędnych dowódcy do planowania i prowadzenia działań.   

 

 

Dowódca kompanii rozpoznawczej

kpt. Bartłomiej Nowakowski

 

Kapitan Bartłomiej Nowakowski jest absolwentem Studium Oficerskiego Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Promowany na pierwszy stopień oficerski w 2009 roku, pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu rozpoznawczego objął w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. Na przełomie lat 2011-2012 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie na stanowisku dowódca zespołu rozpoznania. Awansowany na stopień porucznika w 2013 roku wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy kompanii rozpoznawczej. W październiku 2016 roku objął obowiązki na stanowisku dowódcy kompanii rozpoznawczej oraz awansował do stopnia kapitana.