Strona Główna
15 Mazurski Batalion Saperów
Niedziela, 22 lipiec 2018 r.
  

PRZEZNACZENIE 15 MAZURSKIEGO BATALIONU SAPERÓW

 
    

15 Mazurski Batalion Saperów w Orzyszu podporządkowany jest pod Dowódcę 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Do głównych zadań 15 batalionu saperów należy wykonywanie zadań zabezpieczenia inżynieryjnego (budowa dróg i mostów, rozminowanie terenu, wykonywanie niszczeń, wydobywanie i oczyszczanie wody), wykonywanie zadań związanych z akacjami przeciwpowodziowymi oraz zapobieganiu i niszczeniu zatorów lodowych na rzekach, wykonywanie prac na rzecz społeczeństwa takich jak budowa mostów drewnianych.

 

Dowódca 15 Mazurskiego Batalionu Saperów

mjr Maciej Przybielski

 

 

 

Podpułkownik Maciej Robert PRZYBIELSKI służbę wojskową rozpoczął w 1994 roku jako słuchacz Wydziału Mechanicznego w Wojskowej Akademii Technicznej. Pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu objął w 1999 roku w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie. W 2001 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu z jednoczesnym awansem na stopień porucznika w 16 batalionie saperów w Tczewie. W tej samej jednostce w 2003 roku objął obowiązki dowódcy kompanii, a w 2004 roku otrzymał nominację na stopień kapitana. Na przełomie lat 2004 - 2005 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Republice Iraku na stanowisku oficera operacyjnego. W 2007 roku przyjął obowiązki oficera sekcji operacyjnej w 13 Pułku Przeciwlotniczym w Elblągu. W 2008 roku pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym – KFOR w Kosowie na stanowisku Dowódcy Grupy. W latach 2011 – 2012 służył w Dowództwie 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu na stanowiskach kolejno młodszy specjalista sekcji technicznej i oficer sekcji  technicznej. W listopadzie 2012 roku wraz z awansem na stopień majora związał się z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną w Giżycku, gdzie służył na stanowisku Szefa Wojsk Inżynieryjnych Brygady.  W kwietniu 2018 roku otrzymał awans na stopień podpułkownika i pełni obowiązki dowódcy 15 Mazurskiego batalionu saperów. 

 

Zastępca dowódcy 15 Mazurskiego Batalionu Saperów

mjr Mariusz Łuszczyński

 


Major Mariusz Łuszczyński służbę wojskową rozpoczął w 1991 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu. Podczas służby nierozerwalnie związany jest z 15 Mazurskim Batalionem Saperów w Orzyszu. Tam też, w 1995 roku, objął pierwsze stanowisko służbowe, dowódca plutonu maszyn inżynieryjnych. Rok później został dowódcą plutonu dowodzenia. W latach 1997 – 2000 pełnił kolejno obowiązki na stanowiskach: dowódca kompanii drogowo – mostowej i dowódca kompanii saperów. W 2003 roku został szefem sekcji rozpoznawczej a trzy lata później, w 2004 roku, objął obowiązki szefa sekcji operacyjnej. W latach 2006 – 2011 był dowódcą kompanii technicznej.

W 2011 roku objął obowiązki szefa sztabu batalionu a od 2012 służy na stanowisku zastępcy dowódcy – szefa sztabu batalionu.