Strona Główna
15 Mazurski Batalion Saperów
Piątek, 20 kwiecień 2018 r.
  

PRZEZNACZENIE 15 MAZURSKIEGO BATALIONU SAPERÓW

 
    

15 Mazurski Batalion Saperów w Orzyszu podporządkowany jest pod Dowódcę 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Do głównych zadań 15 batalionu saperów należy wykonywanie zadań zabezpieczenia inżynieryjnego (budowa dróg i mostów, rozminowanie terenu, wykonywanie niszczeń, wydobywanie i oczyszczanie wody), wykonywanie zadań związanych z akacjami przeciwpowodziowymi oraz zapobieganiu i niszczeniu zatorów lodowych na rzekach, wykonywanie prac na rzecz społeczeństwa takich jak budowa mostów drewnianych. 

Dowódca 15 Mazurskiego Batalionu Saperów


 

 

 


Zastępca dowódcy – szef sztabu 15 Mazurskiego Batalionu Saperów

mjr Mariusz Łuszczyński


 

Major Mariusz Łuszczyński służbę wojskową rozpoczął w 1991 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu. Podczas służby nierozerwalnie związany jest z 15 Mazurskim Batalionem Saperów w Orzyszu. Tam też, w 1995 roku, objął pierwsze stanowisko służbowe, dowódca plutonu maszyn inżynieryjnych. Rok później został dowódcą plutonu dowodzenia. W latach 1997 – 2000 pełnił kolejno obowiązki na stanowiskach: dowódca kompanii drogowo – mostowej i dowódca kompanii saperów. W 2003 roku został szefem sekcji rozpoznawczej a trzy lata później, w 2004 roku, objął obowiązki szefa sekcji operacyjnej. W latach 2006 – 2011 był dowódcą kompanii technicznej.

W 2011 roku objął obowiązki szefa sztabu batalionu a od 2012 służy na stanowisku zastępcy dowódcy – szefa sztabu batalionu.