Strona Główna
15 Mazurski Batalion Saperów
Czwartek, 17 styczeń 2019 r.
  

PRZEZNACZENIE 15 MAZURSKIEGO BATALIONU SAPERÓW

    

15 Mazurski Batalion Saperów w Orzyszu podporządkowany jest pod Dowódcę 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Do głównych zadań 15 batalionu saperów należy wykonywanie zadań zabezpieczenia inżynieryjnego (budowa dróg i mostów, rozminowanie terenu, wykonywanie niszczeń, wydobywanie i oczyszczanie wody), wykonywanie zadań związanych z akacjami przeciwpowodziowymi oraz zapobieganiu i niszczeniu zatorów lodowych na rzekach, wykonywanie prac na rzecz społeczeństwa takich jak budowa mostów drewnianych.

Dowódca batalionu saperów


 

 

Zastępca dowódcy - szef sztabu  batalionu saperów

 

mjr Radosław Bąk