Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Czwartek, 17 styczeń 2019 r.
27.07.2018
Uroczyste pożegnanie sztandaru 15 GBZ
 
 
 

Obowiązki Dowódcy Brygady przyjął czasowo Zastępca Dowódcy 15GBZ, płk Bogdan Rycerski. Pod koniec czerwca 2018 roku, Minister Obrony Narodowej wyznaczył gen. bryg. Jarosława Gromadzińskiego na stanowisko Zastępcy Dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

W dniu 27 lipca 2018 roku, na terenie jednostki wojskowej w Giżycku 
Al. Wojska Polskiego, punktualnie o godz. 10.00 rozpoczęła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Obowiązki przekazał
gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński,  zaś dowodzenie 15 Brygadą objął czasowo Zastępca Dowódcy 15 GBZ, płk Bogdan Rycerski.

Uroczystość odbyła się
w obecności Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marka Sokołowskiego, posłów i senatorów RP, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, dowódców i szefów jednostek i instytucji wojskowych, duchowieństwa, środowisk kombatanckich oraz przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń  i organizacji pozarządowych Giżycka. Meldunek o gotowości pododdziałów 15GBZ, przyjął Dowódca 16PDZ gen. dyw. Marek Sokołowski Po przeglądzie pododdziałów, przywitaniu z żołnierzami a następnie powitaniu przybyłych gości, nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego. Wszystkich przybyłych na uroczystość powitał
gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński. Następnie odczytano Decyzję MON. Dowódca 16PDZ,  gen. dyw. Marek Sokołowski w swoim wystąpieniu scharakteryzował krótko strukturę, zadania i działalność 15GBZ. Podziękował gen. bryg. dr Jarosławowi Gromadzińskiemu za dowodzenie naszą brygadą. Nastąpiło uroczyste pożegnanie sztandaru 15 GBZ podpisanie protokołu oraz złożenie meldunku o zdaniu i objęciu obowiązków Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Po okolicznościowych wystąpieniach, odśpiewaniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, nastąpiła defilada pododdziałów, reprezentujących wszystkie pododdziały  wchodzące w skład naszej brygady.

 

FOTOGALERIA

 

tekst: mł. chor. Piotr Kamiński

 

fot: Mł. chor. Piotr Kamiński, szer. Adrian Jórski, szer. Adrian Staszewski