Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Czwartek, 17 styczeń 2019 r.
31.10.2018
Zasady wysyłania paczek dla żołnierzy przebywających w Polskim Kontyngencie Wojskowym Łotwa
 
 

 

 

 

 

W 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej trwa akcja przyjmowania paczek od rodziny i bliskich adresowanych do żołnierzy pełniących służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym na Łotwie.

 


 

Paczki prosimy przekazywać do:

- Klubu 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej w Giżycku – ul. Mazurska 4

- Klubu 15 Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu – ul. Wojska Polskiego 33 (budynek nr 13)

W terminie: do 20 listopada do godz. 10:00

 


 

A o to kilka zasad dotyczących adresowania i zawartości paczek:

1.    Każdy żołnierz i pracownik Resortu Obrony Narodowej posiada możliwość wysłania do kraju tylko jednej paczki oraz otrzymania tylko jednej paczki od rodziny z kraju. W przypadku wysłania do odbiorcy więcej niż jednej paczki z kraju do PKW zostanie wysłana tylko ta, która została dostarczona jako pierwsza do punktu zbiórki. Pozostałe paczki zostaną zwrócone nadawcom.

2.    Gabaryty paczki:

-     Waga do 3kg;

-     kartony pocztowe o wymiarach 340 mm x 245 mm x 115 mm lub 300 mm x 250mm x 200mm, dostępne w placówkach Poczty Polskiej SA.

3.    Adres do PKW ŁOTWA:

Imię i Nazwisko

PKW ŁOTWA

00-909 FUR Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

4.    Paczki mogą zawierać środki higieny osobistej, rzeczy osobistego użytku, zdjęcia, książki, itp.

Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje zakaz, pod groźbą odpowiedzialności karno-administracyjnej, przesyłania przedmiotów, które są niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne, m.in.:

-       alkoholu,

-       wszelkiego rodzaju broni palnej,

-       materiałów wybuchowych,

-       amunicji,

-       narkotyków,

-       materiałów łatwopalnych,

-       substancji żrących,

-       leków,

-       produktów i materiałów szybko psujących się,

-      artykułów spożywczych z określonymi warunkami przechowywania w warunkach chłodniczych,

-       artykułów spożywczych bez opakowania producenta,

-       organizmów żywych,

-       produktów w opakowaniach szklanych i łatwo tłukących się,

-       waluty i kosztowności,

-       dokumentów i materiałów niejawnych,

-       dóbr kultury prawnie chronionych.

Wszystkie paczki przed wysłaniem zostaną poddane kontroli. Paczki niespełniające ww. warunków będą zwracane nadawcom.

5.  Paczki muszą zawierać adres i numer telefonu nadawcy. Przyjmowane będą wyłącznie paczki nadane jako zwykłe (paczki wartościowe będą zwracane nadawcom).

6.   Paczki do rodzin w kraju adresować na ogólnych zasadach obowiązujących w Polsce.

 

 

Tekst: kpt. Anna Bielak-Pestka