Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Czwartek, 17 styczeń 2019 r.
31.10.2018
Otwarcie kwatery polskich żołnierzy w Ławkiesach.

Dnia 29 października na cmentarzu katolickim w Ławkiesach odbyło się uroczyste otwarcie kwatery Polskich żołnierzy poległych podczas walk o niepodległość w latach 1919 – 1920. W uroczystości wzięli udział Zastępca Przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP Senator Artur Warzocha, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński, przedstawiciel MSZ minister Arkadiusz Michoński, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Jan Ambroziak, doradca Szefa Urzędu ds. Kombatantów Pani Magdalena Merta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Republiki Łotewskiej pan Jānis Karlsbergs, Ambasador RP w Republice Łotewskiej Pani dr Monika Michaliszyn, Attache Wojskowy RP w Republice Łotewskiej ppłk Piotr Pomazany, Dowódca PKW w Republice Łotewskiej, Prezes Związku Polaków na Łotwie oraz przedstawiciele Domu Polskiego w Dyneburgu.

Mszę Świętą w Kościele pw. św. Piotra i Pawła w Ławkiesach odprawił ksiądz biskup Edvards Pavlovskis. W koncelebracji Mszy brał udział również ksiądz kapelan PKW ppor. Tomasz Serwin.

Po zakończeniu liturgii eucharystycznej Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edvards Pavlovskis dokonał poświęcenia kwatery polskich żołnierzy poległych w walkach. Asystę honorową podczas uroczystości stanowiła kompania honorowa wystawiona przez kompanię czołgów z Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Podczas ceremonii zostały odegrane hymny Polski i Łotwy. Oficer Polskiego Kontyngentu Wojskowego odczytał Apel Pamięci, po którym została oddana salwa honorowa. Na zakończenie ceremonii delegacje złożyły wieńce i  zapaliły znicze na grobach żołnierzy. Na cmentarzu w Ławkiesach w zbiorowych mogiłach spoczywa 74 żołnierzy 1 Pułku Piechoty Legionów.

Minister Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej wystosował list, który podczas uroczystości odczytał Attache Obrony w Republice Łotewskiej. Po skończonej ceremonii poświęcenia kwater na cmentarzu w Ławkiesach zaproszeni goście udali się do Rejonowego Centrum Kultury w Dyneburgu gdzie odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu Pawła Orkisza.
Kampania Łatgalska była prowadzona w latach 1919-1920. Brały w niej udział połączone wojska polsko-łotewskie dowodzone przez gen. Edwarda Rydza Śmigłego, które pokonały bolszewików i wyzwoliły terytorium Łatgalii.

 

Tekst: ppor. Paweł Białas

Zdjęcia: st.chor. Tomasz Wojewódka