Strona Główna
CENTRUM POMOCY RODZINIE
Piątek, 25 maj 2018 r.


SZANOWNI PAŃSTWO! 

 Doceniając znaczenie rodzin dla funkcjonowania naszych żołnierzy w misji chcemy jako Jednostka Wojskowa wspierać je w przetrwaniu tego trudnego okresu. W 15 Brygadzie Zmechanizowanej na czas trwania X zmiany misji w Afganistanie zostało powołane Centrum Pomocy Rodzinie (CPR) oraz działający w jego ramach Zespół ds. Pomocy Rodzinie.  

 Informujemy jednocześnie, że wszelkie informacje oraz ogłoszenia, którymi rodziny żołnierzy przebywających na misji mogłyby być zainteresowane są przekazywane głównie za pomocą naszej strony internetowej. Nie przewidujemy przekazywania telefonicznie ogłoszeń lub rozmaitych ofert dotyczących wszystkich rodzin.  


 

CENTRUM POMOCY RODZINIE


 

 ADRESY:

 Pomieszczenia przeznaczone dla Centrum Pomocy Rodzinie znajdują się w:  

Giżycku w Klubie 15 Brygady Zmechanizowanej ul. Mazurska 4;
Orzyszu w
pomieszczeniu znajdującym się obok Dyżurki Oficera Dyżurnego kompleksu koszarowego przy ul. Wojska Polskiego.

 NUMERY TELEFONÓW:

Telefon do Służby Dyżurnej 15 Brygady Zmechanizowanej: 261 335 320 lub 261 335 321
Telefon do Kierownika Klubu 15 Brygady Zmechanizowanej: 261 335 590 lub 261 335 591


 

PRZEZNACZENIE CENTRUM POMOCY RODZINIE:

  Koordynacja działań pomocowych wykonywanych na rzecz rodzin żołnierzy – uczestników misji poza granicami kraju, realizowanych przez poszczególne komórki funkcjonalne brygady, osoby funkcyjne, przedstawicieli pododdziałów brygady oraz Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa.
 
  
   GŁÓWNE ZADANIA CENTRUM POMOCY RODZINIE:
 

1.       Utrzymywanie kontaktu z rodzinami uczestników misji;
2.       Pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny,
3.       Wsparcie psychologiczne członków rodzin;
4.       Pomoc rodzinom w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia, awarie itd.);
5.       Koordynacja działań w zakresie pomocy medycznej uczestnikom misji rannym i poszkodowanym;
6.       Inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla rodzin uczestników misji oraz dla rannych i poszkodowanych;
7.      Stała współpraca z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc dla uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin;
8.      Organizacja przedsięwzięć, w tym kulturalnych i rekreacyjnych, mających na celu integrowanie środowisk wojskowych, uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin.
  
        PROCEDURA POSTĘPOWANIA
  

GRAFIK PRZYJĘĆ RODZIN ŻOŁNIERZY POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO PRZEZ PSYCHOLOGÓW:

 

JAK KONTAKTOWAĆ SIĘ Z BLISKIMI W REJONIE MISJI?
 
Ogólne zasady łączności telefonicznej
 • czas trwania jednego połączenia z PKW Afganistan na telefon stacjonarny operatora publicznego w kraju nie powinien przekraczać 10 min.;
 • czas trwania jednego połączenia z PKW Afganistan na telefon komórkowy w kraju nie powinien przekraczać 4 min.;
 • ze względów operacyjnych oraz technicznych nie ma możliwości dokonywania połączeń przez rodziny w kraju na telefony wojskowe zlokalizowane w poszczególnych bazach;
 • w razie pilnej potrzeby przekazanie informacji odbywać się będzie przez służbę dyżurną macierzystej jednostki;
     
 
 
Zasady łączności telefonicznej na bazie pomieszczeń CPR
 • rodzina żołnierza PKW, która chce otrzymać połączenie telefoniczne z PKW Afganistan może skorzystać z pomieszczenia CPR funkcjonującego w Klubie 15 Brygady Zmechanizowanej w Giżycku oraz pomieszczenia przy Oficerze Dyżurnym kompleksu koszarowego w Orzyszu;
 • dostęp do pomieszczeń umożliwia pracownik Klubu 15BZ (Giżycko) – wydając klucz do tego pomieszczenia oraz odnotowując dane osobowe osoby korzystającej z pomieszczenia, w Orzyszu jest to Oficer Dyżurny;
 • pomieszczenia udostępnione są do użytku od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 20.00; sobota,niedziela w godz. 12.00-16.00.
 • ze względów operacyjnych oraz technicznych nie będzie możliwości dokonywania połączeń z pomieszczeń CPR na telefony wojskowe zlokalizowane w poszczególnych bazach – możliwe jest jedynie odebranie połączenia z PKW Afganistan;
 • czas trwania jednego połączenia z PKW Afganistan na telefon w pomieszczeniach CPR nie powinien przekraczać 10 min.
 
Dostęp do sieci Internet 
 • żołnierze PKW Afganistan posiadają bezpłatny dostęp do zasobów Internetu poprzez sieć INTER-MON oraz sieć INTERNET KOMERCYJNY;
 • we wszystkich bazach funkcjonują polskie kawiarenki internetowe;
 • pomieszczenia CPR w Klubie 15BZ (Giżycko) oraz przy Oficerze Dyżurnym kompleksu koszarowego (Orzysz) wyposażone są w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz zainstalowanymi komunikatorami;
 • zasady korzystania ze stanowisk komputerowych – jak wyżej, w zakresie łączności telefonicznej z pomieszczenia CPR.